Nyheter

BTH and profile project researchers Göran Broman (Dept of Strategic Sustainable Development), Karl-Henrik Robèrt (Dept of Strategic Sustainable Development) & Tobias Larsson (Dept of Mechanical Engineering / PDRL) are invited to lead Special Volume of Journal of Cleaner Production with focus on "Systematic leadership towards sustainability". This together with George Basile (Arizona State University), Rupert Baumgartner (University of Graz), Terry Collins (Carnegie Mellon University) and Donald Huisingh (University of Tennessee).

More info:

Dynapac Compaction Equipment hosted the research profile board meeting and also gave a tour on the site. Dynapac showed their new production lines and let the visitors in on company history and future plans. 

The BTH/Stanford team has been working in close collaboration with industrial sponsors Michano and Volvo Construction Equipment with a challenge on “Workspace for building brighter ideas” and combining the challenge on how to set-up a physical space for innovation work, and how to support innovation capability development. The teams presented in 10 minute pitch mode in front of a packed auditorium. The Idéum physical concept is a brainstorming support tool that use hexagonal tiles to work with innovation ideas, they act as tangible idea carriers and using soft glow on the ideas makes it possible to highlight ideas and to bring in kintetic energy into the discussion. The solution encourages physical movement and engagement in the ideation, something that the huge afternoon attendance was evidence on. Youtube video: http://www.youtube.com/watch?v=kyWOoy25u40.

For more information: Professor Tobias C. Larsson, tlr@bth.sebth.se/ing/tlr

In order to increase the comptetitiveness on the global market, Volvo Construction Equipment deepen the collaboration with BTH in the area of Innovative Product Development via a 12 MSEK contract over 3 years.

For more info

För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem bygger BTH en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling. Detta möjliggörs tack vare medel som beviljats från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling). Totalt handlar det om cirka 110 miljoner över sex år där KK-stiftelsen står för en tredjedel av kostnaden.

Under tisdagen (16/4) var det dags för kick-off i projektet. Då möttes rektor Anders Hederstierna, professor Tobias Larsson samt företagspartners och forskare.

– Vi jobbar med frågor som berör innovativ produktutveckling, hållbarhet, förändringsförmåga och beslutsstöd, säger Tobias Larsson, professor i maskinteknik vid BTH och föreståndare för den nya forskningsmiljön. Syftet är att bygga upp en stark forskningsmiljö som ska stötta svensk industri i att ta fram och utveckla framtidens produkt-tjänstelösningar som ska vara hållbara och skapa kundvärde.

– Sverige behöver stärka sin konkurrenskraft både inom och utanför Sverige och då är det viktigt att kompetensen inom innovativ produktutveckling stärks. Här spelar BTH en viktig roll med sin kunskap och sitt goda samarbete med näringslivet, säger Madelene Sandström, VD för KK-stiftelsen.

Övriga partners: Förutom BTH och KK-stiftelsen medverkar Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment, Holje International Group, Tetra Pak Packaging Solutions AB, GKN Aerospace Engine Systems och Volvo Construction Equipment.