Startskott för ny innovativ forskningsmiljö

För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem bygger BTH en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling. Detta möjliggörs tack vare medel som beviljats från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling). Totalt handlar det om cirka 110 miljoner över sex år där KK-stiftelsen står för en tredjedel av kostnaden.

Under tisdagen (16/4) var det dags för kick-off i projektet. Då möttes rektor Anders Hederstierna, professor Tobias Larsson samt företagspartners och forskare.

Vi jobbar med frågor som berör innovativ produktutveckling, hållbarhet, förändringsförmåga och beslutsstödsäger Tobias Larsson, professor i maskinteknik vid BTH och föreståndare för den nya forskningsmiljön. Syftet är att bygga upp en stark forskningsmiljö som ska stötta svensk industri i att ta fram och utveckla framtidens produkt-tjänstelösningar som ska vara hållbara och skapa kundvärde.

– Sverige behöver stärka sin konkurrenskraft både inom och utanför Sverige och då är det viktigt att kompetensen inom innovativ produktutveckling stärks. Här spelar BTH en viktig roll med sin kunskap och sitt goda samarbete med näringslivet, säger Madelene Sandström, VD för KK-stiftelsen.

Övriga partners: Förutom BTH och KK-stiftelsen medverkar Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment, Holje International Group, Tetra Pak Packaging Solutions AB, GKN Aerospace Engine Systems och Volvo Construction Equipment.

Image: